Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 27/12/2012 16:35

Hoè quế thành Kinh rủ mẹ về
Đà giang mây nước nhận lầm quê
Đêm qua gió mộng bay tin lại
Lạnh toát mồ hôi, tỉnh giấc mê!


1943
- Nguyễn Đình Thư (1917-?) thi nhân Việt Nam thời tiền chiến, quê ở Thừa Thiên Huế.
- Khi nghe tin mẹ Nguyễn Đình Thư mất trên đường về kinh thành Huế, ghé Đà Nẵng thăm con gái và bị mất tại đó.
Nguồn: Tuyển tập Khương Hữu Dụng (Tập 1 - Phần sáng tác), NXB Văn học, 2004