Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 28/12/2012 16:51, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 28/12/2012 16:57

Trưa nay đang nắng bỗng râm rồi
Còi hú nghe chừng muốn đứt hơi!
Một kẻ lên đường rương nhẹ nhẹ
Dăm lòng theo bước mắt vơi vơi...
Ra đi hẹn với mười phương gió
Ở lại sầu nghiêng một góc trời
Hận biệt xưa nay người đã lắm
Màng chi sầu bạn với sầu tôi!


Đà Lạt, 1943
Nguồn: Tuyển tập Khương Hữu Dụng (Tập 1 - Phần sáng tác), NXB Văn học, 2004