Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 28/12/2012 16:48

Mạc sầu tiền lộ vô tri kỷ
(Đường thi)


Xa bất ngờ như gặp bất ngờ
Sông hồ quen thói hoá thờ ơ
Ly hoài chưa nhắp đà say vị
Tiễn biệt đòi phen lại hứng thơ
Dừng gót vương tình chi cảnh ấy
Lên yên nhớ hẹn với bao giờ
Phiền chi trong bước không tri kỷ
Trăng đợi chờ nhau, gió đợi chờ


Đà Lạt, 1943
Nguồn: Tuyển tập Khương Hữu Dụng (Tập 1 - Phần sáng tác), NXB Văn học, 2004