Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 26/12/2012 20:53

Không chén Dương Quan, liễu Dịch đình
Đưa nhau, phá một tiếng cười rinh
Ở, đi, đây, đó, cần chi hở?
Nước độc ma thiêng, bọn lũ mình!


1941
Nguồn: Tuyển tập Khương Hữu Dụng (Tập 1 - Phần sáng tác), NXB Văn học, 2004