Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 26/12/2012 20:59

Ai khiến quen nhau chi rứa hè!
Để cho ai ở nhớ ai về
Ai về còn nhớ ai đưa chén?
Tình nhớ nồng hơn rượu nhớ ve


Nguồn: Tuyển tập Khương Hữu Dụng (Tập 1 - Phần sáng tác), NXB Văn học, 2004