Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 24/12/2012 19:42

Em hoang đảo, em cùng sơn
Đôi hướng tương tư chất nặng hờn
Chén rượu lắm phen cười với bóng
Chuyện đời muôn thuở chuyện bông lơn!


1941

Nguồn: Tuyển tập Khương Hữu Dụng (Tập 1 - Phần sáng tác), NXB Văn học, 2004