Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 28/12/2012 16:37

Đó có sông Hương và núi Ngự
Có em hôm sớm, bạn chiều trưa
Ta đây: Rừng núi và sương khói
Thương nhớ đà no, lệ cũng thừa!


1943 - Khi nghe Nguyễn Đình Thư về chịu tang mẹ và xin ở lại Huế.

Nguồn: Tuyển tập Khương Hữu Dụng (Tập 1 - Phần sáng tác), NXB Văn học, 2004