Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 24/12/2012 19:39

Tặng em C

Ba thu nắng gió trời hoang đảo
Mấy độ hoàng hôn dạ cố hương
Có biết lòng em thường xổng ngục
Hồn quê buồm vượt vạn trùng dương


1941
Nguồn: Tuyển tập Khương Hữu Dụng (Tập 1 - Phần sáng tác), NXB Văn học, 2004