Ôi những bức thư xưa
Mực đã nhoè nét nhớ
Và gốc đa hẹn hò
Nay đã thành sóng vỗ

Anh vẫn thấy yêu em
Như lần đầu gặp gỡ
Tay liền tay lên đường
Tình thơm mùi nắng gió

Lòng ta gửi tương lai
Nhiều hơn là dĩ vãng
Xanh xanh dòng tháng năm
Ta làm nên kỷ niệm