Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn cổ phong
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 26/12/2012 20:51, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 26/12/2012 20:51

Sương sa mái tóc lúc đêm trường
Nằng dọi trên đầu ánh tịch dương
Tìm bóng quanh mình, trư bóng lẻ
Nhớ nhau trong mộng gặp nhau thường
Nương trăng khuya xế bay hồng tới
Đợi gió chiều qua gởi nhớ vương...


1941
Nguồn: Tuyển tập Khương Hữu Dụng (Tập 1 - Phần sáng tác), NXB Văn học, 2004