Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 27/12/2012 20:37

Sáng sớm hôm nay lúc đến trường
Mình vừa tiếp được bức thư Dương
Trông qua nét chữ nhìn quen lắm
Đọc đến lời văn cảm lạ thường
Sực nhớ lại hồi năm khú đế
Ngồi buồn tán chuyện bảy đời vương
Tưởng chừng như mới hôm qua đó
Thấm thoắt nay đà mấy nắng sương


1941
Nguồn: Tuyển tập Khương Hữu Dụng (Tập 1 - Phần sáng tác), NXB Văn học, 2004