Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 27/12/2012 16:42

Đà Lạt xa từ độ
Về tang mẹ sông Hương
Vỹ Dạ gặp bạn cũ
Thâm tình mấy nắng sương
Chợt nhớ Hàn Mặc Tử
Áo trắng bay ngợp đường
Hoa bắp lay cờ đỏ
Mộng xưa lòng bỗng hường


11-1945
- Sau cách mạng, gặp lại Nguyễn Đình Thư ở Huế, trên đường về Vỹ Dạ.
Nguồn: Tuyển tập Khương Hữu Dụng (Tập 1 - Phần sáng tác), NXB Văn học, 2004