Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 25/12/2012 08:46

Gặp nhau lọ phải hẹn hò
Quen nhau chỉ một chuyến đò sang ngang
Hỏi chi bến nước cây làng
Bên con bèo dạt, bên làn mây bay...


1940
Nguồn: Tuyển tập Khương Hữu Dụng (Tập 1 - Phần sáng tác), NXB Văn học, 2004