Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 26/12/2012 10:32, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 26/12/2012 10:33

Ta vốn là người không chỗ đến
Mà người để bỏ một vùng qua
Mỗi lần khoác áo lên đường lại
Gởi ít nhiều đây bản sắc ta


Kontum, 1941
(sau khi bị đổi đi nhiều nơi trong một thời gian ngắn)
Nguồn: Tuyển tập Khương Hữu Dụng (Tập 1 - Phần sáng tác), NXB Văn học, 2004