Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Trung Đường
3 bài trả lời: 2 bản dịch, 1 thảo luận

Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/02/2014 17:49, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 27/05/2018 02:01

過真律師舊院

寂然秋院閉秋光,
過客閑來禮影堂。
堅冰銷盡還成水,
本自無形何足傷。

 

Quá Chân Luật sư cựu viện

Tịch nhiên thu viện bế thu quang,
Quá khách nhàn lai lễ ảnh đường.
Kiên băng tiêu tận hoàn thành thuỷ,
Bản tự vô hình hà túc thương.

 

Dịch nghĩa

Tu viện vào mùa thu im ắng không một tia nắng,
Khách nhàn du tới tu viện thăm và lễ bái.
Băng giá chắc tới đâu khi tan hết cũng thành nước,
Bản chất nước vốn vô hình, thì tan ra đâu có đau đớn gì.


Chân Luật là thày giỏi đạo Lão. Do ảnh hưởng thuyết vô vi của Lão-Trang, tác giả đã có các lời thơ trong bài.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Viện cũ mùa thu nắng nhạt màu
Khách du nhàn bước tới van cầu
Băng kia khi đã tan thành nước
Gốc vốn vô hình há đớn đau!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Sửa sai

Trong tiêu đề Hán tự có chữ 帥 dịch là soái. E rằng sai. Đề nghị thay bằng chữ 師
dịch là sư, chuẩn xác hơn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tu viện vào thu nắng nhạt màu,
Khách du tới viện lễ thăm cầu.
Tuyết băng chắc cũng tan thành nước,
Nước vốn vô hình, chẳng đớn đau.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời