漁間

萬里清江萬里天,
一村桑柘一村煙。
漁翁睡著無人喚,
過午醒來雪滿船。

 

Ngư nhàn

Vạn lý thanh giang, vạn lý thiên,
Nhất thôn tang giá, nhất thôn yên.
Ngư ông thuỵ trước, vô nhân hoán,
Quá ngọ tỉnh lai, tuyết mãn thuyền.

 

Dịch nghĩa

Sông xanh muôn dặm, trời muôn dặm,
Một xóm dâu gai, xóm khói mây.
Ông chài ngủ say tít không ai gọi,
Quá trưa tỉnh dậy, tuyết xuống đầy thuyền.


Bài thơ này thực chất là bài Tuý trước 醉著 của Hàn Ốc 韓偓 (844-923) đời Đường, Trung Quốc.

Bài thơ này được sử dụng làm bài đọc thêm trong chương trình SGK Văn học 10 giai đoạn 1990-2006.

Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập I), NXB Khoa học Xã hội, 1972

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (13 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Muôn dặm sông xanh vạn dặm trời
Một vùng sương khói một dâu đay
Ông chài giấc ngủ còn say tít
Trưa dậy đầy thuyền tuyết trắng bay

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sông xanh muôn dặm trời mây liền,
Một xóm dâu gai mây khói miền.
Chài ngủ tít say không kẻ gọi,
Quá trưa tỉnh dậy tuyết đầy thuyền.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sông xanh muôn dặm trời liền,
Một xóm dâu gai khói miền mây bay.
Không kẻ gọi chài ngủ say,
Quá trưa tỉnh dậy tuyết đầy thuyền con.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời

Trang trong tổng số 2 trang (13 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]