Xin em hãy nhìn ta
Để ta được diện kiến
Trời nghiêng và đất ngã
Trong mắt huyền của em

Xin em hãy lại đây
Gần ta thêm chút nữa
Cho ta được đắm đuối
Bầu hương nồng mê say

Xin em đừng nhìn nữa
Tim ta hết sức rồi
Tiếng đập lệch từng khắc
Tiếng đô hội phai phôi

Xin em dừng gót nhỏ
Kẻo thành thị phồn hoa
Quay mòng như điếu đổ
Và chết lịm lòng ta.