Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Trung Đường
6 bài trả lời: 6 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 03/11/2008 19:13

登潤州城

天末江城晚,
登臨客望迷。
春潮平島嶼,
殘雨隔虹霓。
鳥與孤帆遠,
煙和獨樹低。
鄉山何處是,
目斷廣陵西。

 

Đăng Nhuận Châu thành

Thiên mạt giang thành vãn,
Đăng lâm khách vọng mê.
Xuân triều bình đảo tự,
Tàn vũ cách hồng nghê.
Điểu dữ cô phàm viễn,
Yên hoà độc thụ đê.
Hương sơn hà xứ thị,
Mục đoạn Quảng Lăng tê (tây).

 

Dịch nghĩa

Chiều về thành bên sông nơi cuối trời này,
Lên lầu mê mải ngắm cảnh.
Vẻ xuân trên hồ và đảo cồn,
Mưa tạnh để lại cầu vồng.
Chim và cánh buồm ở đằng xa xa,
Sương khói hạ thấp xuống cây cô độc.
Núi nhà ở chỗ nào,
Nhìn mãi về Quảng Lăng ở phía tây.


Nhuận Châu nay là huyện Đan Đồ, tỉnh Giang Tô.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Chiều tối chốn thành sông
Lên cao bát ngát trông
Triều xuân đầy đảo bãi
Mưa tạnh nổi cầu vồng
Buồm với chim xa tắp
Cây cùng khói quyện lồng
Quê nhà đâu đó nhỉ?
Ai thấy Quảng Lăng không?


Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Cuối trời, thành ở bên sông,
Lên lầu, khách mải mê trông cảnh chiều.
Triều xuân, cồn, đảo, cô liêu,
Cầu vồng, mưa tạnh, nắng chiều, hiện ra.
Chim cùng buồm lẻ xa xa,
Tàng cây đơn lẻ nhạt nhoà khói sương.
Nơi nào là núi quê hương?
Quảng Lăng xa tít dễ thường thấy đâu!...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thành bên sông cuối trời chiều xuống
Lên lầu thành mê ngắm cảnh quan
Vẻ xuân trên đảo trên cồn
Mưa vừa ngớt hạt, hiện cong cầu vồng
Chim xa xa cánh buồm căng gió
Sương khói bay thấp hạ ngọn cây
Núi nhà ở chỗ nào đây,
Quảng Lăng nhìn mãi phía tây xa vời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Tế Xương

Lên lầu ngơ ngẩn tấm lòng quê
Hoa cỏ màu tươi bóng xế tê (tây)
Sóng lộn ràn rề miền đảo dữ
Sương rơi thấp thoáng bóng hồng nghê
Buồm bay trắng phớ đàn chim lẩn
Khói cuộn tròn xoe mấy cội che
Hương quốc chốn này càng áy náy
Dương Châu thăm thẳm những trông về


Nguồn: Đường thi quốc âm cổ bản, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2017
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Thế Kỷ

Bên sông thành đã hoàng hôn
Khách lên cao ngóng mỏi mòn phương xa
Triều xuân dâng khắp cồn hoa
Mưa xuân vừa tạnh hiện ra cầu vồng
Chim theo buồm tít bầu không
Khói thanh ôm ấp mơ mòng cỏ cây
Quê nhà nơi chốn nào đây
Quảng Lăng xa tắp, lòng đầy nhớ thương

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nơi cuối trời chiều sông bến này,
Lên lầu mê mải ngắm trời mây.
Vẻ xuân cồn đảo trên hồ bãi,
Mưa tạnh cầu vồng để lại đây.
Chim cánh đằng xa buồm xa tít,
Khói sương cô độc xuống vào cây.
Núi quê hương ở nơi nào nhỉ,
Nhìn mãi Quảng Lăng ở phía tây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời