Chưa có đánh giá nào
Nước: Hungary
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 02/11/2020 15:10 bởi hongha83
Kazinczy Ferenc (1759-1831) là nhà thơ, nhà văn, dịch giả, nhà ngôn ngữ học, viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Hungary. Ông sinh ở Simian, Rumani và mất ở Széphalom, Sátoraljaújhely, Hungary.