Tôi đã ở trong ngôi nhà của bạn
Anna Akhmatova
Ngôi nhà
Nơi những tia nắng đến từ cửa sổ rồi quay đi
Ngôi nhà
Nơi bạn, một con chim nhỏ
Sau chuyến bay vượt qua biển khổ
Lượm sức tàn
Ra đi...


Nguồn: Ánh sáng và tro tàn (tuyển thơ), Karl  Lubomirski, NXB Văn học, 2013
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)