Chưa có đánh giá nào
Nước: Phần Lan
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Tạo ngày 26/06/2008 11:12 bởi hongha83
Kari Aropunro (30/6/1940-) là nhà thơ Phần Lan, tốt nghiệp đại học chuyên ngành thư viện. Được nhận nhiều giải thưởng văn học các năm 1964, 1992, 1987.

Tác phẩm:
- Những liều thuốc nhỏ 1 (2005)
- Tám lời tuyên bố (1992)