Người là ai và đến tận nơi đâu?
Trong hào quang tinh tú
Dưới trời hoang ta cùng bước lang thang
Kẻ du mộng từ thời đại khác

Ta hồi tưởng. Mái ấm gia đình, điều quý giá
Như mảnh đất quê hương
Đã trao nhịp đời cho trái tim ta

Nơi tận cùng của những con đường
Sẽ là quê cha, nhà thương, nhà lao
hoặc là mộ chí


Nguồn: Tuyển tập thơ Séc & Slovakia, Đỗ Ngọc Việt Dũng tuyển chọn và dịch, NXB Hội nhà văn, 2014
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)