Hễ khi nào em không còn yêu anh
Trục trái đất sẽ nổ tan tành
và những dòng sông trên sao Hoả sẽ tuôn chảy

Hễ khi nào em không còn yêu anh
Tình yêu sẽ chết
và các nhà thơ sẽ khốn đốn bơ vơ

Hễ khi nào em không còn yêu anh
lá trên cây không lay động và sẽ lìa cành
Trái tim anh chỉ còn là nơi sâu thẳm
Nhấn chìm trong đó mọi tương lai


Nguồn: Lời từ biệt và chiếc khăn voan (thơ Tiệp), Nhiều người dịch, NXB Thế giới, 2015
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)