Chưa có đánh giá nào
Nước: Séc
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Miroslav Holub (10 bài)
- Jan Skácel (11 bài)
- Eduard Petiška (1 bài)
- Ivan Skála (4 bài)
- Oldrich Vyhlídal (2 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Anh Ngọc (2 bài)
Tạo ngày 06/07/2008 05:05 bởi hongha83
Karel Bošek (1923-) là nhà thơ, biên tập viên tạp chí văn học người Séc. Sinh ở Ústí nad Orlicí. Thơ đã được dịch ra tiếng Pháp in trong cuốn Hợp tuyển thơ ca Séc và Slovakia (Anthologie de la poésie tchèque et slovaque) được NXB Messidor (CH Pháp) ấn hành năm 1987.

Tác phẩm:
- Thơ cho ngôi nhà ruột thịt