Ngày mỗi ngày tôi viết
Một bài thơ
Tôi luôn mang theo nó bên mình
Trong mọi nơi mọi lúc

Dọc những triền đồi hay men những dòng sông
Hay lúc tôi đi dưới những hàng phong
Những đàn chữ vẫn bên tôi vỗ cánh
Đằm thắm say mê

Tôi mong rằng, xin bạn cứ tin đi
Trong tiếng đàn chữ kia đập cánh
Đang ẩn dấu biết bao sức mạnh
Mà đời thường chẳng thể nào đo!


Độc thoại Marilyn Monroe/ thơ dịch/ NXB Văn học, 1997
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)