Khi nàng ra tắm ngoài sông
Mặt trời trông thấy ngỡ ngàng lặng đi

Muôn ngàn tia nắng đê mê
Xoà tay mơn trớn vuốt ve vai nàng

Tán cây nghiêng bóng ướt đầm
Miên man hôn suối tóc tràn buông ra

Sóng dâng ngập sỏi ven bờ
Cỏ hoa trong nội sững sờ đứng yên

Quanh nàng nước nghịch hồn nhiên
Không còn chết chóc đảo điên trên đời

Không còn bão tuyết mù trời
Ngục tù, đói khổ cũng thôi không còn

Khi nàng ra tắm ngoài sông
Năm châu bốn bể không còn chiến tranh


Nguồn: Linh cảm người đang yêu, NXB Hà Nội, 1995
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)