Yêu hoa, tôi dậy sớm
Yêu trăng, tôi thức khuya
Người đến đi, lớp lớp
Muôn đời trăng vẫn kia


Thơ dịch lại/ Thể nghiệm khả năng diễn tả của tiếng Việt/ Phạm Mạnh Toàn dịch (bản viết tay)
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)