Chưa có đánh giá nào
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 16/02/2011 06:24

Bài thơ chưa có nguyên tác, xin mời xem bản dịch!

Nếu bạn có nguyên tác của bài thơ, xin mời gửi vào bình luận ở dưới.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Thu Hiền

Dòng sông và những ngọn sóng của nó chỉ là một mà thôi, lấy đâu ra sự khác nhau giữa chúng?
Khi sóng dâng cao, nó là nước; khi sóng đổ xuống, nó cũng là một thứ nước đó. Quý ngài, hãy nói cho tôi biết sự phân biệt ở đây?
Vì đã mang tên là sóng, nó sẽ thôi không còn được gọi là nước nữa chăng?

Trong Đại Ngã Tối Cao, toàn thế giới giống như những giọt nước
Hãy biết nhìn những vòng chuỗi trọn vẹn này bằng đôi mắt hiền minh.


Nguồn: Hợp tuyển văn học Ấn Độ, NXB Giáo dục, 2000
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Bản tiếng Anh của Rabindranath Tagore

The river and its waves are one
surf: where is the difference between the river and its waves?
When the wave rises, it is the water; and when it falls, it is the same water again. Tell me, Sir, where is the distinction?
Because it has been named as wave, shall it no longer be considered as water?

Within the Supreme Brahma, the worlds are being told like beads:
Look upon that rosary with the eyes of wisdom.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời