15.00
Đăng ngày 05/09/2023 19:15, số lượt xem: 213

Tan hoang một cõi chữ không hình
Ngõ vắng đìu hiu tiếng lặng thinh
Âm hồn bay bổng trong góc tối
Khe khẽ chạm tay, một đoá quỳnh

Trong đêm, quỳnh sáng cả trời thu
Hờn câm một khối thứ âm u
Sat sát bên bờ nhìn mặt bể
Uỷ mị hay cho mướt trơn tru

Giăng ngang một sợi-ánh tơ đêm
Đầu lả tay vờn nhung gối chêm
Nõn kéo hồn ta xa thân thể
Cất khúc đê mê lẫn dịu êm

Kim sa từng tấc nắm trong tay
Bi thiết vang câu chút tình đày
Ánh ngà trăng sáng say nhưng tỉnh
Sương khói che mờ ai có hay

Một khắc hồn tôi ai rút cạn
Trăn trối nửa lời trút hơi cùng
Bảng lảng hơi đêm màu chạng vạng
Lơ mơ khung cảnh ánh linh lung

30/8/2023