Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Thịnh Đường
10 bài trả lời: 9 bản dịch, 1 thảo luận
Từ khoá: Nhược Da (5)

Đăng bởi Vanachi vào 17/03/2007 07:59

春泛若耶溪

幽意無斷絕,
此去隨所偶。
晚風吹行舟,
花路入溪口。
際夜轉西壑,
隔山望南斗。
潭煙飛溶溶,
林月低向後。
生事且彌漫,
願為持竿叟。

 

Xuân phiếm Nhược Da khê

U ý vô đoạn tuyệt
Thử khứ tùy sở ngẫu
Vãn phong xuy hành chu
Hoa lộ nhập khê khẩu
Tế dạ chuyển tây hác
Cách sơn vọng nam đẩu
Đàm yên phi dung dung
Lâm nguyệt đê hướng hậu
Sinh sự thả di man
Nguyện vi trì can tẩu.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (10 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Sống nhàn luôn nghĩ đến
Ngẫu nhiên đi về đâu
Thuyền trôi nương cánh gió
Đường hoa đến khe sâu
Núi Tây màn đêm phủ
Sao Nam sáng trên đầu
Ao đầm mù mịt khói
Trăng xuống lũng rừng sau
Chuyện đời thôi bỏ mặc
Xin làm lão giăng câu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Sống nhàn suy nghĩ triền miên
Đến, đi là sự ngẫu nhiên trên đời
Gió chiều đẩy chiếc thuyền trôi
Đường hoa thơm ngát mời người vào khe
Núi Tây đêm phủ mây che
Sao Nam lấp lánh bốn bề núi cao
Mịt mù sương khói đầm ao
Phía sau rừng thấp trăng sao tỏ mờ
Chuyện đời bỏ mặc ngu ngơ
Ôm cần câu cá nhởn nhơ vui đời.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Man mác ý u nhàn
Đến đâu vui ở đó
Dong thuyền ngọn gió đưa
Vào suối đường hoa ngõ
Vừa tối, Tây sơn kề
Trên non, Nam đẩu ló
Quanh đầm khói sóng lan
Sau mái trăng rừng tỏ
Xin được làm ông câu
Chuyện đời mù mịt bỏ!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch nghĩa

Ý nghĩa nhàn vắng không dứt
Cho nên đi đến đâu theo sự tình cờ
Gió chiều thổi đẩy thuyền trôi
Đường hoa chạy vào cửa khe
Đêm đến rẽ vào nuí tây
Cách núi ngắm sao nam đẩu
Khói đầm bay mù mịt
Trăng rừng xuống thấp phía sau
Chuyện đời hãy còn man mác
Xin làm ông lão buông cần câu cá

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Sống nhàn ý chẳng dứt
Đi đến đều ngẫu nhiên
Gió chiều đẩy con thuyền
Đường hoa vào khe núi
Non Tây trùm mây tối
Ngắm sao Đẩu đầu non
Ao đầm khói sương lồng
Sau rừng trăng xuống thấp
Việc đời còn man mác
Nguyện làm lão buông câu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Man man không dứt ý nhàn
Đi đâu chẳng định, lang thang tình cờ
Gió chiều đưa đẩy thuyền mơ
Đường hoa ngập lối lờ mờ cửa khe.
Vừa đêm rẻ núi tây về
Ngóng sao Nam đẩu lập loè đầu non
Khói đầm mù mịt bay tuôn
Trăng rừng xuống thấp chập chờn phiá sau
Chuyện đời man mác mặc nào
Xin làm ông lão trên ao buông cần.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ý định sống yên nhàn không dứt
Nên chuyến này là rất tình cờ
Gió chiều thuyền đẩy xa bờ
Đường đầy hoa dẫn đi vô khe này
Đến chập tối núi tây thuyền rẽ
Ngắm sao Nam ở phía sau non
Khói đầm mù mịt bay dồn
Trăng rừng xuống thấp lon ton sau thuyền
Sư đời man mác ưu phiền
Chỉ xin làm lão ngồi thuyền buông câu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sống nhàn suy nghĩ miên man,
Ngẫu nhiên đi đến khôn ngăn trên đời.
Gió muộn đẩy chiếc thuyền trôi,
Đường đầy hoa dẫn người vào khe đây.
Mây che đêm phủ non Tây,
Cách núi cao ngắm sao đây Nam tào.
Sương khói mù mịt đầm ao,
Trăng rừng xuống thấp phía sau che mờ.
Chuyện đời đầy dẩy đành ngơ,
Ôm cần câu cá làm thơ để đời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Đông Phong

Ý quy ẩn vấn vương không dứt
Chuyến đi này là việc ngẫu nhiên
Gió chiều thổi đẩy manh thuyền
Đường hoa dẫn lối quanh xuyên suối này
Lúc về đêm hang tây lại tới
Nam Đẩu xa cách núi ngắm trông
Khói đầm bay toả mênh mông
Bên rừng trăng thấp bóng lồng phía sau
Chuyện đời mặc dài lâu man mác
Chỉ mong làm ông lão câu thôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Thế Kỷ

Đời người chỉ muốn thong dong
Xuống thuyền thoả chút ước mong bao ngày
Gió chiều đẩy giúp thuyền này
Hoa khoe sắc thắm nở đầy bên khe
Thuyền trôi theo gió thuận bề
Đêm thanh, nhẹ lướt thẳng về phía tây
Sao Nam qua núi nhìn đây
Khói đầm mờ mịt bay đầy không gian
Ngỡ trăng rụng xuống rừng hoang
Ngàn cây ngập ánh trăng vàng mênh mông
Từ nay xin nguyện trong lòng
Buông câu làm lão ngư ông thanh nhàn

Chưa có đánh giá nào
Trả lời