Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 13/12/2009 17:30, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 05/04/2020 07:56

Phản thiệt thi

Vạn lý giang sơn tác trấn kỳ
Ký trần long giá dụng tham tuỳ
Tuy phàm vị hiểu do thành phúng
Phùng thánh hà nan túc hộ trì
Trị Hồ tự hậu quang viên nghiệp
Kiêm Việt hàng khan tác chính ky
Ký chinh tự thị tùng khai triển
Thiên khải thái bình khải diện my

 

Dịch nghĩa

Muôn dặm non sông đây là chỗ rẽ
Xe rồng đã bày sẵn có người tuỳ tùng
Người bình thường chưa hiểu (sự nghiệp của ta) còn bàn tán chê bai?
Gặp được vua giỏi việc giúp rập khó gì
Dẹp xong quân xâm lược thế là sự nghiệp trọn vẹn vẻ vang!
Hãy xem cơ đồ nước Việt vững vàng
Chắc chắn từ đây nước nhà phát triển
Trời mở vận hội thái bình, rạng rỡ gương mặt Tổ quốc


Nguồn: Kỳ Đồng tiểu sử và thơ văn, Sở văn hoá và thông tin Thái Bình, 1983

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đoàn Ngọc Phan

Muôn dặm non sông rẽ ngả này
Xe rồng vừa sắp được vời ngay
Dân thường chưa hiểu còn bàn tán
Gặp thánh sao nề, sẵn góp tay
Bọn giặc trừ xong, cơ nghiệp sáng
Non sông nguyên vẹn móng nền xây
Ra quân từ đó đà thêm rộng
Trời mở yên vui mở mặt mày

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Muôn dặm non sông chỗ rẽ đây,
Tuỳ tùng đã sẵn xe rồng bày.
Người thường chưa hiểu còn bàn tán,
Gặp được chúa minh giúp một tay.
Xâm lược dẹp xong cơ nghiệp vẹn!
Cơ đồ nước Việt vững vàng xây.
Từ đây chắc chắn nước non mạnh,
Trời mở thái bình rạng mặt mày.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời