Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Cận đại
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 31/05/2014 11:47, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 05/04/2020 07:57

Kỳ Đồng tự phú nhất luật

Lịch thập niên lai lưỡng độ tê (tây)
Thục vi Y, Lã thục Di, Tề
Cát long vị báo tam xa sính
Khổng phượng hồ vi nhất lữ thê
Thiệt Hán khách như Bì Hạ Lịch
Huyết đường nhân bất Thị Trung Kê
Anh hùng khổng nhãn vô Tiêu Tử
Tu chiếu vương tôn bích thượng đề


Nguồn: Kỳ Đồng Nguyễn Văn Cẩm - cuộc đời và thơ văn, Nguyễn Phan Quang, NXB Văn học, 2002

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Đức Duật

Quỷ trắng mười năm mấy lượt về
Ai là Y, Lã với Di, Tề
Cát long chưa báo ba lần triệu
Khổng Tử vẫn dìu một lũ mê
Gia khánh vắng người tài sánh lịch
Tôi trung thiếu kẻ đức như Kê
Anh hùng liếc mắt không Tiêu Tử
Nhìn kỹ bài thơ chốn vách đề

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mười năm bạch quỷ đi về,
Ai là Y, Lã, Di, Tề cứu dân.
Cát long chưa báo ba lần,
Khổng Khâu vẫn hướng mê lầm cũ thôi.
Khách như lưỡi Hán, Bì người,
Tôi trung thiếu kẻ đức thời Trung Kê.
Anh hùng liếc mắt không Tiêu,
Bài thơ nhìn kỹ vách điều đề lên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời