Chưa có đánh giá nào
Nước: Hungary
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Julio Baghi (1 bài)
- Várnai Zseni (9 bài)
- Áprily Lajos (1 bài)
- Tóth Árpád (1 bài)
- Juhász Gyula (2 bài)
Tạo ngày 23/06/2008 10:26 bởi hongha83
Kálmán Kalocsay (1891-1976) nguyên quán Hungary, là một trong những nhân vật lỗi lạc nhất trong lịch sử văn học Esperanto. Ông đã để lại một di sản phong phú về ngôn ngữ và văn hoá Esperanto qua những tác phẩm thi ca của mình và dịch các tác phẩm văn học từ tiếng Hunggari và các ngôn ngữ Châu Âu khác sang tiếng Esperanto.

Tác phẩm:
- Thế giới và trái tim (Mondo kaj Koro, 1921)
- Những bài sonnet bí mật (Sekretaj Sonetoj, 1932)