Marimba mới bắt đầu
Đưa em khiêu vũ lắc lư vật vờ
Em như biển lặng ôm bờ
Sát vào anh nhé, vũ cho quay cuồng

Như hoa trong gió lay vờn
Cùng anh khom xuống, ta cùng lắc lư
Khi ta nhảy hãy theo nhau
Ôm anh sát lại, cuốn vào lắc lư

Mặc ai khác ở trên sàn
Nhưng anh chỉ muốn nhìn sang em hoài
Dìu em bước nhảy liêu trai
Bên nhau chỉ thấy hình hài mong manh

Vỹ cầm dìu dặt bên tai
Thật lâu mới biết là khi bắt đầu
Chỉ em biết lòng nôn nao
Theo anh bước nhẹ, cuốn vào lắc lư