Gửi những cô gái tôi yêu ngày trước
Ai đã ra vào cánh cửa hồn tôi
Tôi rất vui vì họ đã sánh đôi
Xin dâng bài ca này
Cho những nàng tôi yêu ngày trước

Gửi những cô gái tôi từng ve vuốt
Và rằng, tôi đã vén khéo thật hay
Giúp tôi trưởng thành, tôi nợ nhiều, đây
Gửi những cô gái tôi yêu ngày trước

Những cơn gió luôn đổi chiều xuôi ngược
Và mỗi lần tôi cố ở lại đây
Những cơn gió thường liên tiếp đổi thay
Và gió chỉ đưa tôi về một lối

Gửi những cô gái đã chia đời sớm tối
Ai bây giờ là vợ của người ta
Tôi rất vui vì họ đã giao hoà
Xin dâng bài ca này
Cho những nàng tôi yêu ngày ấy

Gửi những cô gái đã vì tôi tin cậy
Lấp đầy tôi những đêm với ngất ngây
Họ cùng sống trong trái tim tôi đây
Xin dâng bài ca này
Cho những nàng tôi yêu ngày trước

Những cơn gió luôn đổi chiều bay lướt
Và mỗi lần tôi cố ở lại đây
Những cơn gió thổi tiếp nối nhau hoài
Và gió chỉ đưa tôi về một hướng

Gửi những cô gái tôi yêu ngày trước
Cửa hồn tôi ai đã bước ra vào
Tôi rất vui vì họ sánh vai nhau
Xin dâng bài ca này
Cho những nàng tôi yêu thuở ấy