Anh điên vì nỗi cô đơn
Anh điên vì cảm thấy hồn xanh xao
Biết em yêu anh ngọt ngào
Rồi ngày nào đó trao vào tay ai
Sao anh lo quá thế này?
Điều gì thế giới đã bày cho anh?

Nghĩ rằng đã chiếm tim em
Anh điên vì đã cố tìm tình yêu
Điên cuồng anh khóc thật nhiều
Anh điên vì đã lỡ yêu em rồi

Sao anh lo lắng mãi thôi?
Điều gì mang đến cho đời anh đây?
Nghĩ rằng em giữa vòng tay
Anh điên vì quá đắm say cuộc tình
Anh điên nên khóc một mình
Và anh điên bởi vì tình yêu em