Luna grande

La puerta está abierta,
el grillo cantando.
Andas tú desnuda?
por el campo?

Como un agua eterna,
por todo entra y sale.
Andas tú desnuda?
por el aire?

La albahaca no duerme,
la hormiga trabaja.
Andas tú desnuda?
por la casa?

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Hoàng Linh

Cửa mở
dế hót
Bạn có đi lại trần truồng
trên đồng cỏ?

Như nước trường cửu
đến rồi lại đi khỏi mọi thứ
Bạn có đi lại trần truồng
trong không khí?

Cây húng quế không ngủ
chú kiến bận rộn
Bạn có đi lại trần truồng
trong nhà?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tiếng Anh

The door is open,
the cricket is singing.
Are you going around naked
in the fields?

    Like an immortal water,
going in and out of everything.
Are you going around naked
in the air?

    The basil is not asleep,
the ant is busy.
Are you going around naked
in the house?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời