Tôi ngả người nằm xuống đất - xa xa
Hoàng hôn cháy một vệt vàng, sắp tắt
Như hoà lẫn vào màu vàng mùa thu
Trên cánh đồng Caxtin sau vụ gặt

Nhưng đường cày mới lật sát bên nhau
Chạy song song giữa đồng heo hút gió
Có người nông dân trẻ từ lâu
Vung tay gieo những hạt mì bé nhỏ

Và tôi nghĩ: sẽ có ngày cả tôi
Tôi sẽ moi trái tim tôi chân thật
Từ lồng ngực để gieo xuống đất

Và để chờ hạt giống ấy của tôi
Gặp mùa xuân sẽ nảy mầm xanh tốt
Thành tình yêu cùng hoa thơm quả ngọt.


Nguồn: Thơ dịch Thái Bá Tân, NXB Lao động, 2002
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)