Từ đâu tới một chiếc lá
trong suốt ánh mặt trời?
«Từ đâu tới một vầng trán
nghĩ suy, một con tim khao khát?»
Từ đâu tới một dòng thác
hát ca?


Dịch từ bản dịch tiếng Pháp.

Nguồn: http://www.tienve.org/hom...rtwork&artworkId=3023
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)