Bài thơ chưa có nguyên tác, xin mời xem bản dịch!

Nếu bạn có nguyên tác của bài thơ, xin mời gửi vào bình luận ở dưới.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Hoàng Linh

Tôi ngắt rời từng cánh,
Như thể em nụ hồng
Mong tìm thấy linh hồn
Và rồi tôi không thấy.

Nhưng mọi thứ chung quanh
Đại dương và cánh đồng
Những chân trời vô tận
Đều thơm ngát mùi hương
Mênh mông và sống động.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Robert Bly

I took off petal after petal, as if you were a rose,
in order to see your soul,
and I didn't see it.

However, everything around-
horizons of fields and oceans-
everything, even what was infinite,
was filled with a perfume,
immense and living.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời