Những đống rạ giữa đồng
Nằm ngổn ngang đây đó
Mùa thu, chiều mênh mông
Thoảng nghe thơm mùi cỏ

Hoạ mi khóc đâu đây
Rừng thông còn đứng lặng
Và trên cao rừng cây
Là trời xanh im ắng

Dẫn tôi đi, đi hoài
Bài hát buồn li biệt
Bài hát khóc về ai
Chỉ một mình Chúa biết

Bài hát thật não lòng
Khóc người xưa đâu đó
Đêm thu, trời mênh mông
Thoảng nghe thơm mùi cỏ...


Nguồn: Thơ dịch Thái Bá Tân, NXB Lao động, 2002
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)