Chưa có đánh giá nào
2 bài trả lời: 1 bản dịch, 1 thảo luận

Đăng bởi hongha83 vào 09/04/2008 19:25

Mares

siento que el barco mio
ha tropezado, alla en el fondo,
con algo grande.

Y nada
sucede! Nada...Quietud...Olas....
-Nada sucede; o es que la sucedido todo,
y estamos ya, tranquilos, en lo nuevo?-

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của HP

Tôi cảm thấy ở đáy sâu tăm tối
bánh lái dường như va phải cái gì
khổng lồ...

Và chỉ thoáng thế thôi. Chẳng có gì xảy ra hết cả!
Những con sóng... Bình yên...
Không lẽ có gì đó đã diễn ra hoàn tất
và, chúng ta, những kẻ bất an, đã bị tráo đi rồi?

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản tiếng Anh

Seas

I feel this barque of mine
has struck against something there in the depths,
something vast.

And yet nothing
happens! Nothing...Quietude...Waves...
-Nothing happens; or has all come to pass
and we are now, tranquil, within the new?

Translated by Eleanor M. Turnbull

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời