Bài thơ chưa có nguyên tác, xin mời xem bản dịch!

Nếu bạn có nguyên tác của bài thơ, xin mời gửi vào bình luận ở dưới.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Hoàng Linh

Tôi có cảm giác là con thuyền
Đụng đáy, rơi xuống thẳm sâu
Chạm vào một điều gì vĩ đại.
Và không có gì
Xảy ra! Không có gì…Im lặng…Sóng…
--Không có gì xảy ra? Hay tất cả đã xảy ra
Và chúng ta đứng đây, giờ này, lặng yên, trong cuộc đời mới?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tiếng Anh

I have a feeling that my boat
has struck, down there in the depths,
against a great thing.
                   And nothing
happens! Nothing...Silence...Waves...

    --Nothing happens? Or has everything happened,
and are we standing now, quietly, in the new life?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời