Trên băng ca áo choàng
Tôi cô đơn, khiếp hãi
Đám phụ nữ thì thào
“Utkin đây thì phải”

Áo va-rơi ngoại cỡ
Nghiêng ánh mắt nhìn tôi
Mấy chị em kinh ngạc
“Đúng Utkin đây rồi”

Chiếc áo lính thùng thình
Tôi như bơi đâu đó
Chị em buồn che mũ
Khiêng nhà thơ trên tay

Giọt lệ ấm khoé mắt
Một nỗi buồn thoáng mau
Bao nhiêu bàn tay đẹp
Tìm một bàn tay đau


Nguồn: Đợi anh về (tuyển thơ chiến tranh Vệ quốc 1941-1945), NXB Thông tin và truyền thông, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)