Tranh thủ một giấc sau trận đánh
Trong ngôi nhà chật như nêm
Tôi kéo chăn trùm kín mặt
Ý nghĩ về em dịu hiền

Chiếc túi không rời của em
Tôi đặt dưới đầu làm gối
Nửa chữ, nửa từ đứt nối
Về trận chiến đấu đã qua

Khoảng chừng, chỉ sau khoảnh khắc
Chẳng còn phe phái, chiến tranh
Trong giấc mộng mềm như lụa
Chỉ bóng hình em bên anh

Tất cả bỗng trôi đâu mất
Mỗi em, và chẳng còn ai
Giấc ngủ thật sâu của lính
Như tình yêu chẳng nhạt phai


Nguồn: Đợi anh về (tuyển thơ chiến tranh Vệ quốc 1941-1945), NXB Thông tin và truyền thông, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)