Ngày mồng Một tháng Chín
Là ngày thu học sinh đến tựu trường
Nhưng bọn Đức đã chắn hàng rào có sọc
Tiếng xe tăng gầm rú dọc Ba Lan

Như vuốt nanh liếm thanh sô cô la
Đổ đầy chiếc cốc uống vốt ka
Vuốt trơn tru trên tấm kính mờ
Đứng đầu bảng trong danh sách chết

Như sổ điểm danh, bạch dương ru trước gió
Những chiếc lá như chiếc mũ bình yên
Nằm lặng yên trên nóc nhà mái xám
Ở đó không còn tiếng trẻ em
Mà chỉ còn những đám mây đen
Trườn vô thức qua thành khung cửa sổ


Nguồn: Đợi anh về (tuyển thơ chiến tranh Vệ quốc 1941-1945), Nguyễn Huy Hoàng và Nguyễn Văn Minh dịch, NXB Thông tin và truyền thông, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)