Con dao găm nhẹ nhàng, đẹp nhất
Rớt từ tay mùa thu
trên đầu nhọn
đọng hai giọt máu

Vì điều đó tôi muốn viết thành thơ
Để cạnh sắc âm thầm rơi xuống đất
và trên đầu
đọng hai giọt máu
Của tôi hoặc người lạ
có nghĩa lý gì đâu


Nguồn: Tuyển tập thơ Séc & Slovakia (Đỗ Ngọc Việt Dũng tuyển chọn và dịch), NXB Hội nhà văn, 2014
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)