Tôi vẫn sống mặc dù tôi đã chết,
Đây là một khám phá tuyệt vời,
Vì mới đêm qua tôi vừa phát hiện
Rằng Tình yêu, là thuốc tốt nhất trên đời.

Khi sức nặng bởi cây thánh giá,
Một người đàn ông bắt buộc phải hy sinh
Anh ta làm hết điều tốt lành có thể,
Và trở về trong ánh sáng lung linh.