Tôi sẽ sung sướng biết bao
Như một cậu học trò đơn giản,
Cậu có một con chim hoàng yến  
Chim có đôi mắt đen tròn!

Khi tôi chết, là một linh hồn
Không Tổ quốc, cũng không có chủ,
Chỉ muốn bên tôi, trên mộ
Có một bó hoa và một lá cờ.