Có chuyện gì mà anh đâm dao găm vào lưng ta vậy?
Hề hấn gì đâu, ta có những vần thơ
Cứng hơn nhiều so với lưỡi dao găm!
Vết đau này có thể làm khô cả biển khơi,
làm tan cả mây ở trên trời, được không?
Thi ca, thi ca là lời an ủi ngọt ngào,
Ra đời và chắp cánh bay lên từ nỗi đau.


Nguồn: Nước mắt trong mưa (thơ nước ngoài), Vũ Ngọc Trân dịch, NXB Hội nhà văn, 2022
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)